Dojící robot Merlin2

Krávy Merlina milují!!

Má stále stejnou náladu, nikdy se nezpozdí a vždy jim dá kromě podojení i jejich nejoblíbenější krmivo. A farmáři Merlina také milují, protože nebere plat a ke své práci farmáře nepotřebuje.


Robotizované dojení neboli automatický systém dojení (ASM) představuje revoluční směr využívající k dojení robotický box s jednou dojicí soupravou nebo robotické rameno, které obsluhuje vícero dojicích souprav.

Firma Fullwood se ubírá cestou jednoho boxu s jednou dojicí soupravou, který je schopen obsloužit kolem 70 ks dojnic. Produkt nese jméno MERLIN po bájném čaroději žijícím za časů krále Artuše. V současné době se jedná již o třetí generaci tohoto zařízení. MERLIN 225 je inovovaný produkt, jenž byl vyroben k 225. výročí existence firmy Fullwood v roce 2009. Tento byl v mnoha směrech zdokonalen podle zkušeností získaných z více jak 10 letého užívání předešlých verzí tohoto zařízení.

Robotizované dojení je přínosem nejen pro chovatele, ale také chovaná zvířata:

 • Odstraňuje dřinu a monotónnost dojení (ranní vstávání, práce o víkendu apod.).
 • Umožňuje reorganizovat pracovní den farmáře.
 • Flexibilita pracovního zaměření farmáře na jiné, důležitější činnosti v chovu.
 • Zrychluje ekonomickou návratnost vynaložených investic.
 • Urychluje tendenci snižování počtu dojnic z hlediska limitů mléčných kvót.
 • Zlepšuje welfare dojených zvířat s důrazem na volně-motivační vlastnosti dojeného zvířete. Možnost volit si dobu dojení přináší pro zvířata významná pozitiva.
 • Odpadá neproduktivní čas strávený zvířaty v čekárně.
 • Dochází k celkovému zklidnění chovu s pozitivním dopadem na užitkovost.
 • Zlepšuje se kvality produkovaného mléka.
 • Snižují se náklady na výstavbu dojírny, které jsou vyšší než na instalaci robota.
 • Zkracuje se čas instalace zařízení vůči klasickému způsobu dojení v dojírnách.
 • Zkvalitňuje se způsob dojení s akcentem na individualitu zvířete (čtvrťové dojení, čtvrťové ukončení dojení).
 • Zvyšuje se možnost použití automatizačních prvků diagnostiky mastitid, odběru vzorků apod.

PRO BLIŽŠÍ INFORMACE NÁS PROSÍM KONTAKTUJTE, RÁDI ZODPOVÍME VEŠKERÉ VAŠE DOTAZY.