Pohyb krav

Integrované funkce pohybu krav softwaru M²erlin nabízí efektivní a flexibilní řešení pro Vaši farmu, tak aby zaručil co největší produktivitu provozu.

Free2Go

Toto uspořádání nabízí jednoduchou alternativu pro firmy, kde není možné zrealizovat volný pohyb krav. Volný pohyb stáda lze implementovat téměř v každé budově. Systém využívající branky M²erlin K-flow poskytuje kravám volnost pohybu bez omezení, což přispívá k jejich komfortu

Milk2Feed

Systém řízeného pohybu krav Milk2Feed umožňuje vybírat krávy na dojení při průchodu předselekční brankou do krmné zóny. Krávy tedy navádí do krmné zóny nebo k robotu M²erlin na dojení. Tento systém usnadňuje vytvoření více skupin na jednoho robota a podporuje nastavený proces dojení bez nutnosti dohledu obsluhy. 

Feed2Milk

Feed2Milk je alternativní volba pro řízený pohyb stáda, kdy krávy mohou kdykoli vejít do krmné zóny jednosměrnou brankou. Chce-li se kráva vrátit do ložného prostoru, musí projít předselekční brankou, která určí, zda je připravena k dojení. Po podojení se všechny krávy bez jakýchkoli přerušení či prostojů vracejí do krmné zóny.

* obrázky a jejich popisy jsou vypůjčeny z oficiálních stránek firmy Fullwood Packo www.fullwoodpacko.com/cs