Robotické dojení

V místě farmy:

program Crystal

 • nulová údržba, in-line čištění
 • informace o produkci a zvířatech
 • maximalizace výkonu farmy
 • monitorování zdraví krav během každého dojení díky sledování poměru tuků a bílkovin -> včasné varování před metabolickými poruchami (bachorová acidóza, ketóza)
 • monitoruje způsob krmení během dne na základě průměrných hodnot skupiny nebo stáda
 • spolehlivá separace kontaminovaného mléka

Kdekoliv pomocí chytrého telefonu:

aplikace M²erlinInfo

 • jednoduchá aplikace, která Vám pomůže dělat chytrá rozhodnutí každý den
 • měří sleduje a maximalizuje výkon M²erlnin na jednom místě
 • Měření produktivity: porovnává  10 denní a 24 hodinové průměry produktivity, díky tomu lze docílit optimalizovaného výkonu a produkce
 • Sledování efektivity: data v reálném čas poskytují množství informací o strojových datech, produkci a chovu hospodářských zvířat na dosah ruky
 • maximalizuje rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem
 • možnost nastavení výstrah 

Aplikace pro PC, tablety a mobilní telefony:

aplikace MerlinView


 • shromažďuje informace z programu Crystal  a poskytuje celkový přehled o prostředí dojícího procesu
 • veškeré důležité statistiky a informace týkající se dojení zobrazené na jedné obrazovce (počet dojených krav, celková produkce na jeden stroj, kvalita dojení i kvalita čištění, nevyužitá doba robota M²erlin)
 • umožňuje upřednostnit krávy, krávy, které vyžadují více pozornosti